BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bakgrund

Bygderådet i Hudiksvalls kommun samlar bygden utanför Norrlands näst äldsta stad, Hudiksvall. Bygderådet finns sedan 7 mars 2019 och ska enligt stadgarna ”främja en långsiktig, positiv och hållbar lokal utveckling i hela kommunen, med huvudfokus på landsbygd”. 

Bakom starten av Bygderådet låg nästan ett års förberedelser. En arbetsgrupp ledd av Jörgen Bengtson tog fram förslag till mål för verksamheten, medlemskriterier, stadgar och styrelse. Detta resulterade i ett konstituerande möte 7 mars 2019.

Men redan 15 september 2016 fick Jörgen Bengtson på ett möte – som dåvarande landsbygdsstrategen Olle Persson arrangerade – ett enhälligt ”ja” på frågan om mötet ville att han skulle gå vidare med att bilda ett bygderåd.

Bygderådet samlar bygderna utanför Hudiksvalls stad, här symboliserat av en bild från Långvinds lindallé, den enda av sitt slag i Norrland. Rådet vill arbeta med staden och kommunen, för att utveckla kommunen som helhet.

Därför välkomnar Bygderådet också medlemsorganisationer i Hudiksvalls stad. En viktig person är adjungerad till styrelsen, kommunens stads- och landsbygdsstrateg. Annars är medlemmarna lokala utvecklingsgrupper som byalag, byaråd, hembygdsföreningar, bygdegårdar, andra samlingslokalsföreningar, företagarföreningar och andra aktörer som främjar lokal utveckling.

En viktig del i Bygderådets arbete är landsbygdssäkring, där rådet har ett så kallat bygdeforum med Hudiksvalls kommun. Minst fyra gånger per år träffar Bygderådets arbetsutskott kommunstyrelsens allmänna utskott, för att diskutera landsbygdsfrågor och förhoppningsvis landsbygdssäkra politiska beslut. Kommunstyrelsen och Bygderådet har slutit ett samverkansavtal om långsiktig landsbygdsutveckling, som gäller årsvis från 1 januari 2022. Bygderådet har också medverkat i att ta fram av en ny kommunal landsbygdsstrategi, som kommunfullmäktige antog 15 oktober 2021. 

Bygderådet samarbetar – förutom med kommunen – även med andra offentliga instanser som regionen, länsstyrelsen och statliga myndigheter.

Andra viktiga delar i Bygderådets arbete är att skriva remissvar och andra inspel, att delta i Hela Sverige ska levas verksamhet och X-ing Gävleborgs aktiviteter, att arrangera årliga nätverksträffar för medlemmar och andra intresserade samt ha dialog med medlemmarna.

För att verka sammanhållande har Bygderådet stor geografisk och organisatorisk bredd, dels i medlemmar, dels i styrelse och andra förtroendevalda.

Bygderådet arbetar med olika formella och informella arbetsgrupper, främst besöksnäring, bredband och mobiltäckning, BID (Business Improvement District, en samverkansmodell mellan fastighetsägare), förskole- och skolfrågor och strandskydd. Ett arbetsutskott bereder ärenden under styrelsen och har möten med bland annat kommunen.

Aktuell styrelse, med arbetsutskott och andra förtroendevalda, finns på sidan Styrelse.

Bygderådet har en webbplats med fasta sidor och nyheter: www.bygderadethudiksvall.se.

Text och foto:
Jörgen Bengtson 

Sidan uppdaterad 20 februari 2024