BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Verksamhetsplan 2020

Bygderådet i Hudiksvalls kommun antog följande verksamhetsplan 2020, föreningens första, på årsstämma den 28 april 2020.

Fokus för verksamheten 2020
​Bygderådet har identifierat så väl övergripande strategiska fokusområden liksom sakområden gemensamma för landsbygden i Hudiksvalls kommun. Utmaningen ligger i att hitta struktur och arbetssätt där lokala utvecklingsgrupper på olika nivåer tillsammans kan arbeta effektivt och i samarbete med kommunen. Arbetet präglas av lyhördhet, mötesplatser, omvärldsspaning samt ständig analys och omvärdering av gjorda insatser ledande till utveckling.

Övergripande fokusområden 2020
delta i Länsbygderådet X-ings arbete
medlemsrekrytering inklusive kommunikationsplan
utveckla samarbetet i Bygdeforum
utveckla tillämpning av begreppet ”landsbygdssäkring”
göra studiebesök på temat ”former för landsbygdsutveckling”
arrangera Mötesplats för framtiden

Sakområden 2020
De sakområden styrelsen har identifierat som gemensamma för hela kommunens landsbygder har valts utifrån vår egen kapacitet och att områdena under året är i avgörande skeden. För varje område har en sammankallande utsetts. Ytterligare sakområden är identifierade men bedöms kunna hanteras längre fram.
Skolstruktur Hudiksvalls kommun. Beslut fattas i kommunen sannolikt under 2021.
Ny landsbygdsstrategi Hudiksvalls kommun. Arbetet har påbörjats i kommunen.
Ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Arbetet i kommunen fortsätter.
• Diversifierat strandskydd. En statlig utredning väntas hösten 2020.
Fiberoptiskt bredband och mobilnät/mobiltäckning för hela Hudiksvalls kommun.
Gröna näringar. Frågan är stor i hela landet.
Besöksnäringsstrategi Hudiksvalls kommun. Beslut tas i kommunen sannolikt 2020.
Frågor som dyker upp i omvärlden/på andras agendor som påverkar landsbygden i Hudiksvalls kommun.