BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bygderådet i Hudiksvalls kommun

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun. För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad ledamot kommunens stads- och landsbygdsstrateg.

Nyheter

Bilder från oss i Bygderådet

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com