BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bygderådet i Hudiksvalls kommun

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun. För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad ledamot kommunens stads- och landsbygdsstrateg.

Nyheter

Rösta om servicepunkter

Hudiksvalls kommun har fem dagligvarubutiker i glesbygd, som också är servicepunkter. I början av 2024 genomför Hudiksvalls kommun – tillsammans med tre andra kommuner i

Read More »

Viktiga möten 2024

Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill gärna komma och berätta om verksamheten för intresserade föreningar. Samtidigt vill vi passa på att informera om vinterns och vårens

Read More »

Leader Hälsingebygden ger stöd

Vad finns det för möjligheter för föreningar och företag i Hudiksvalls kommun att få ekonomiskt stöd för landsbygdsutveckling?Många! I går gav Leader Utveckling Hälsingebygden svar

Read More »

Fokus Friggesund och Bjuråker

Senaste sammanträdet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun var i Friggesund. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 17 oktober 2023. Bygderådet

Read More »

BID-framgång i olika delar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har regelbundet sammanträden. Vi kommer i korthet att berätta vad som händer på dessa mötena. Här kommer en kort rapport, signerad

Read More »

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara

Read More »

Årsstämma med omval

Bygderådet i Hudiksvalls kommun höll sin årsstämma den 18 april 2023, för första gången i Näsvikens bygdegård (bilden). Stämman gick snabbt av stapeln, med omval

Read More »

Årsstämma 18 april 2023

Välkommen på årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun tisdagen den 18 april 2023 klockan 18.30. Stämman blir fysisk, i Näsvikens bygdegård, men möjlighet till digitalt

Read More »

Internetport ny sponsor

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har ny webbplats från och med i dag. Vi använder världens största tekniska plattform, WordPress, vilket gör oss trygga. Fram till

Read More »

Bilder från oss i Bygderådet

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com