BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Äldreomsorg i fokus

Bygderådet hade styrelsemöte på Högsgården bygdegårdsförening 19 mars med många punkter på agendan. Medlemsansvarig Daniel Bertils (070-600 80 94) har skickat mejl om mötet och kommande möten till en utvidgad mottagarlista. Meddela Daniel Bertils vem som ska ha mejl i din förening! Här kommer det viktigaste på styrelsemötet.

Bygderådets Leaderprojekt
Vid styrelsemötet diskuterades hur vi går vidare med det Leaderprojekt vi skissar på, som ska kunna förbättra samarbete och samordning av olika landsbygdsinsatser där vi och alla medlemmar på olika sätt verkar. Efter diskussioner med ansvariga för Leaderprojektpengarna ska vi sträva efter att tydligare hitta en gemensam utmaning kring hur vi ska skapa en bra ”landsbygdsstruktur”.

Alla inspel från medlemmarna och andra är välkomna. Hur vill vi att samarbeten ska se ut? Vad behöver vi hjälp med?
Arbetet med projektformulering och ansökan fortsätter.

Workshop i Norrbo kring tomma lokaler
Hudiksvalls kommun och Norrbo byalag planerar en workshop för att diskutera vad man kan göra av kommunens fyra byggnader stora fastighet, där gamla skolan, nedlagda förskolan och den snart nedlagda restaurangen har huserat. Tanken är att också bjuda in några initiativrika företagare från bygden, som är duktiga på att se möjligheter.

Datum för workshopen är ännu inte klart.

Kommande Bygdeforum tar upp äldreomsorgen
Den 18 april är det Bygdeforum – mötesforumet där representanter för Bygderådet möter kommunstyrelsens allmänna utskott (AU). Då kommer frågan om de planerade nedläggningarna av äldreboenden i Näsviken och Rogsta att lyftas. Framför allt vill vi veta hur och när landsbygdsperspektivet hanterats i processen. Vii har också synpunkter på hur kommunikationen kring besluten ser ut.

Årsstämma och vindkraftsinformationsmöte
Två viktiga möten är planerade till 14 april och 7 maj.

Den 14 april blir det årsstämma (årsmöte) i Delsbo Folkets hus kl 18. Alla medlemmar i Bygderådet är välkomna att delta, komma med synpunkter på vår verksamhet eller anmäla sitt intresse för att delta i styrelsens arbete. Hör gärna av dig till valberedningen, som består av sammankallande Peter Weider, mobil 072-564 10 15 och mejl peterweider5@gmail.com, och/eller Agneta Bengtson, mobil 072-160 21 00 och mejl agneta@langvind.com.

Den 7 maj  är det informationsmöte om vindkraften, Förankrad i med- och motvind. Informationsmötet handlar om hur processerna ser ut runt vindkraftsetableringar. Hur kan lokalbefolkningens delaktighet och ställningstagande underlättas genom deltagande av neutral part? Möt Jenny Breslin från ”Hela Sverige ska leva!”, som håller i mötet. Vi ses på på IOGT-huset på Marknadsgatan i Hudiksvall kl 18.

Daniel Bertils
Jörgen Bengtson
Foto: Högsgården bygdegårdsförening