BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Författarnamn: Jörgen Bengtson

”Hållbarhet” på nätverksträff

Bygderådets årliga nätverksträff – i år den 23 mars 2024 på Högsgården bygdegårdsförening – samlade cirka 30 intresserade. Fokus var hållbarhet i vid bemärkelse. Högsgården slog upp portarna till en inspirerande dag, där grupparbete och dess resultat var en viktig del. Mötet var en heldagskonferens för Bygderådet i Hudiksvalls kommuns medlemmar och andra intresserade, dock …

”Hållbarhet” på nätverksträff Läs mer »

Äldreomsorg i fokus

Bygderådet hade styrelsemöte på Högsgården bygdegårdsförening 19 mars med många punkter på agendan. Medlemsansvarig Daniel Bertils (070-600 80 94) har skickat mejl om mötet och kommande möten till en utvidgad mottagarlista. Meddela Daniel Bertils vem som ska ha mejl i din förening! Här kommer det viktigaste på styrelsemötet. Bygderådets LeaderprojektVid styrelsemötet diskuterades hur vi går …

Äldreomsorg i fokus Läs mer »

Årsstämma 14 april 2024

Ordinare årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun blir – som medlemmarna har fått information om tidigare – söndag 14 april 2024 klockan 18 på Folkets hus Delsbo. Som vanligt är det sedvanliga förhandlingar, som hör till Bygderådets årsstämma. Föredragningslistan är enligt stadgarna nedan. Det mest intressanta brukar vara val, förutom att styrelsen hoppas få ansvarsfrihet…. …

Årsstämma 14 april 2024 Läs mer »

Rösta om servicepunkter

Hudiksvalls kommun har fem dagligvarubutiker i glesbygd, som också är servicepunkter. Fram till 15 mars 2024 genomför Hudiksvalls kommun – tillsammans med tre andra kommuner i länet – en enkät om vad folk vill ha för service på respektive servicepunkt. En servicepunkt är en mötesplats och ett viktigt nav för dem som bor i en …

Rösta om servicepunkter Läs mer »

Nätverksträff ”Hållbar tillväxt”

Bygderådet i Hudiksvalls kommun bjuder in till den årliga nätverksträffen för föreningar, som verkar för landsbygdens utveckling, 23 mars 2024. Den här gången har mötet temat ”Hållbar tillväxt”, med Högsgården som mötesplats. Syftet med nätverksträffarna är att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för landsbygdens både överlevnad och utveckling. Dagen är fylld med goda …

Nätverksträff ”Hållbar tillväxt” Läs mer »

Viktiga möten 2024

Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill gärna komma och berätta om verksamheten för intresserade föreningar. Samtidigt vill vi passa på att informera om vinterns och vårens program, vem vi nominerat till ”Årets eldsjäl” i Hudiksvalls kommun och tankar kring ett nytt Leaderprojekt. – Vi i Bygderådets styrelse vill gärna ha våra styrelsemöten på olika håll i kommunen. …

Viktiga möten 2024 Läs mer »

Leader Hälsingebygden ger stöd

Vad finns det för möjligheter för föreningar och företag i Hudiksvalls kommun att få ekonomiskt stöd för landsbygdsutveckling?Många! I går gav Leader Utveckling Hälsingebygden svar på vad man kan söka för bidrag för, både för lokala utvecklingsgrupper i Bygderådet i Hudiksvalls kommun och för andra föreningar och företag. Det finns åtskilligt att söka stöd för, …

Leader Hälsingebygden ger stöd Läs mer »

Fokus Friggesund och Bjuråker

Senaste sammanträdet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun var i Friggesund. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 17 oktober 2023. Bygderådet försöker så ofta som möjligt besöka olika delar av kommunen och då träffa medlemmar eller potentiella medlemmar. Den här gången träffade vi Veronica Fasth, ny ordförande för Bjuråkers gymnastik- och …

Fokus Friggesund och Bjuråker Läs mer »

BID-framgång i olika delar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har regelbundet sammanträden. Vi kommer i korthet att berätta vad som händer på dessa mötena. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 19 september 2023. Bygderådet alternerar sina möten mellan olika platser, vanligen förlagda till lokala utvecklingsgruppers hemmaplan (nästa möte blir i Friggesund). Men den här gången …

BID-framgång i olika delar Läs mer »

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.” Parterna ska samarbeta om fem punkter. Syftet med avtalet är att de lokala byalag och andra …

Bygderådet–kommun samarbetar Läs mer »