BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Viktiga möten 2024

Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill gärna komma och berätta om verksamheten för intresserade föreningar. Samtidigt vill vi passa på att informera om vinterns och vårens program, vem vi nominerat till ”Årets eldsjäl” i Hudiksvalls kommun och tankar kring ett nytt Leaderprojekt.

– Vi i Bygderådets styrelse vill gärna ha våra styrelsemöten på olika håll i kommunen. Vid våra möten blir det tillfälle att träffa oss och diskutera de frågor som är mest aktuella för er, i din förening eller bygdegård – och berätta hur ni jobbar i er bygd med olika landsbygdsfrågor, stort som smått. Senast var vi i Friggesund. Får vi komma till er? Hör av dig till daniel.bertils@gmail.com eller någon annan i styrelsen, så resonerar vi mer om när och var. Namn och kontaktvägar till ansvariga i styrelsen hittar du på Bygderådets webbplats under fliken Kontak. Våra närmaste styrelsemöten där vi gärna åker ut och träffar er är 19 mars och 21 maj. hör av dig till Daniel Bertils, medlemsansvarig, eller någon annan i styrelsen. t.säger medlemsansvarig Daniel Bertils.

Bra datum att boka in för den intresserade är:
19 mars: Styrelsemöte med Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

23 mars: Nätverksträff för Bygderådets medlemsföreningar. Program kommer senare. Vi kommer att hålla till på Högsgården.

14 april: Årsmöte, som alla medlemmar i Bygderådet är välkomna att delta på, komma med synpunkter på vår verksamhet eller anmäla sitt intresse för att delta i styrelsens arbete. 

24 april: Informationsmötet ”I med och motvind”, som vi berättat om tidigare, ska ta upp hur man kan hantera frågor som kommer upp i samband med planer på vindkraftsetablering. Mer information kommer.

21 maj: Styrelsemöte med Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

24–26 maj: Landsbygdsriksdag i Sörmland, med Nyköping som bas. Arrangör är riksorganisationen Hela Sverige ska leva! Buss kommer att gå från Hälsingland till och från Nyköping. Läs mer om Landsbygdsriksdagen 2024 här.

Här kommer några beslut som Bygderådet fattade på sitt senaste styrelsemöte.

• Bygderådet har nominerat Åsa Forsman till ”Årets eldsjäl” i Hudiksvalls kommun.

• Bygderådet ska se vilka möjligheter det finns att genomföra ett Leaderprojekt i föreningens regi, för att främja samarbeten och stärka föreningens roll med fokus på landsbygdsfrågor. En arbetsgrupp i styrelsen ska arbeta vidare med frågan.

• Intresserad av att delta i Landsbygdsriksdagen 2024? Bygderådet och Hudiksvalls kommun finansierar deltagaravgiften för fem personer från kommunen. Bygderådet hanterar anmälningarna av de fem personerna. Är du intresserad av att delta i årets Landsbygdsriksdag? Anmäl ditt intresse till lena@landskapsarkeologerna.se senast 20 februari 2024, så utser sedan Bygderådets styrelse vilka som får åka iväg.

Jörgen Bengtson
Foto: Hela Sverige ska leva