BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Medlemmar i Bygderådet

Alla lokala utvecklingsgrupper i Hudiksvalls kommun är välkomna som medlemmar. Stadgarna säger att medlem ”kan lokal utvecklingsgrupp bli, som stödjer lokal utveckling i kommunen, ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av årsstämman fastställd medlemsavgift”.

Vad är då en lokal utvecklingsgrupp? Jo, alla organisationer som vill främja lokal utveckling, som byalag, byaråd, hembygdsföreningar, bygdegårdar, andra samlingslokalsföreningar, företagarföreningar och andra liknande aktörer.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har följande medlemmar 31 december 2023, som vi anger med socken- eller stadstillhörighet, i några fall om den geografiskt omfattar hela kommunen. För medlem som är ideell förening anger vi inte detta särskilt i namnet, däremot om den är en ekonomisk förening.

Arnöns bygdegårdsförening, Rogsta
Bjuråkers hembygdsförening, Bjuråker
Bobygdens Framtid ek för, Delsbo
Bölans scoutkår, Enånger
Dalbogården, Forsa
Dellenbygdens Framtid, Delsbo, Bjuråker och Norrbo
Delsbo byaråd, Delsbo
Enångers hembygsförening, Enånger
Forsa sockens hembygdsförening, Forsa
Företagarna Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls stads hembygdsförening, Hudiksvall
Högsgården bygdegårdsförening, Hög
Iggesunds intresseförening, Njutånger
Lindefallets byaråd, Enånger
Lingarö Intresseförening, Hälsingtuna
LRFs kommungrupp, Hudiksvalls kommun
Långvinds byalag, Enånger
Mössöns byalag, Njutånger
Njutångers sockens hembygdsförening, Njutånger
Norrbo byalag, Norrbo
Norrbo hembygds- och formninnesförening, Norrbo
Omställning Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Rogsta socken intresseförening, Rogsta
Utveckling Forsabygden, Forsa
Vedmora byalag, Enånger

Sidan uppdaterad 9 april 2024