BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Medlemmar i Bygderådet

Alla lokala utvecklingsgrupper i Hudiksvalls kommun är välkomna som medlemmar. Stadgarna säger att medlem kan ”kan lokal utvecklingsgrupp bli, som stödjer lokal utveckling i kommunen, ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av årsstämman fastställd medlemsavgift”.

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har följande medlemmar, som vi anger med socken- eller stadtillhörighet, i några fall om den geografiskt omfattar hela kommunen. För medlem som är ideell förening anger vi inte detta särskilt i namnet, däremot om den är en ekonomisk förening.

Arnöns bygdegårdsförening, Rogsta
Bjuråkers hembygdsförening, Bjuråker
Bobygdens Framtid ek för, Delsbo
Bölans scoutkår, Enånger
Dellenbygdens Framtid, Delsbo, Bjuråker och Norrbo
Delsbo byaråd, Delsbo
Enångers hembygsförening, Enånger
Forsa sockens hembygdsförening, Forsa
Friggesunds byalag, Bjuråker
Företagarna Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls stads hembygdsförening, Hudiksvall
Högsgården bygdegårdsförening, Hög
Lindefallets byaråd, Enånger
Lingarö Intresseförening, Hälsingtuna
LRFs kommungrupp, Hudiksvalls kommun
Långvinds byalag, Enånger
Mössöns byalag, Njutånger
Njutångers sockens hembygdsförening, Njutånger
Norrbo byalag, Norrbo
Norrbo hembygds- och formninnesförening, Norrbo
Norrbo sockenförening, Norrbo
Omställning Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Rogsta socken intresseförening, Rogsta
Svågadalens intresseförening, Bjuråker
Utveckling Forsabygden, Forsa
Vedmora byalag, Enånger

Destination Glada Hudik, Hudiksvalls kommun, har under 2022 avvecklat sin verksamhet.

Sidan uppdaterad 17 maj 2023