BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Nyheter

Nätverksträff ”Hållbar tillväxt”

Bygderådet i Hudiksvalls kommun bjuder in till den årliga nätverksträffen för föreningar, som verkar för landsbygdens utveckling, 23 mars 2024. Den här gången har mötet temat ”Hållbar tillväxt”, med Högsgården som mötesplats. Syftet med nätverksträffarna är att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för landsbygdens både överlevnad och utveckling. Dagen är fylld med goda …

Nätverksträff ”Hållbar tillväxt” Läs mer »

Viktiga möten 2024

Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill gärna komma och berätta om verksamheten för intresserade föreningar. Samtidigt vill vi passa på att informera om vinterns och vårens program, vem vi nominerat till ”Årets eldsjäl” i Hudiksvalls kommun och tankar kring ett nytt Leaderprojekt. – Vi i Bygderådets styrelse vill gärna ha våra styrelsemöten på olika håll i kommunen. …

Viktiga möten 2024 Läs mer »

Leader Hälsingebygden ger stöd

Vad finns det för möjligheter för föreningar och företag i Hudiksvalls kommun att få ekonomiskt stöd för landsbygdsutveckling?Många! I går gav Leader Utveckling Hälsingebygden svar på vad man kan söka för bidrag för, både för lokala utvecklingsgrupper i Bygderådet i Hudiksvalls kommun och för andra föreningar och företag. Det finns åtskilligt att söka stöd för, …

Leader Hälsingebygden ger stöd Läs mer »

Fokus Friggesund och Bjuråker

Senaste sammanträdet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun var i Friggesund. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 17 oktober 2023. Bygderådet försöker så ofta som möjligt besöka olika delar av kommunen och då träffa medlemmar eller potentiella medlemmar. Den här gången träffade vi Veronica Fasth, ny ordförande för Bjuråkers gymnastik- och …

Fokus Friggesund och Bjuråker Läs mer »

BID-framgång i olika delar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har regelbundet sammanträden. Vi kommer i korthet att berätta vad som händer på dessa mötena. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 19 september 2023. Bygderådet alternerar sina möten mellan olika platser, vanligen förlagda till lokala utvecklingsgruppers hemmaplan (nästa möte blir i Friggesund). Men den här gången …

BID-framgång i olika delar Läs mer »

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.” Parterna ska samarbeta om fem punkter. Syftet med avtalet är att de lokala byalag och andra …

Bygderådet–kommun samarbetar Läs mer »

Årsstämma med omval

Bygderådet i Hudiksvalls kommun höll sin årsstämma den 18 april 2023, för första gången i Näsvikens bygdegård (bilden). Stämman gick snabbt av stapeln, med omval på alla som ställde upp till omval, efter några avgångar före och på stämman. De som inte kunde eller ville vara närvarande fysiskt, kunde delta digitalt i stämman, vilket också …

Årsstämma med omval Läs mer »

Årsstämma 18 april 2023

Välkommen på årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun tisdagen den 18 april 2023 klockan 18.30. Stämman blir fysisk, i Näsvikens bygdegård, men möjlighet till digitalt deltagande. Stämman kommer att avhandla sedvanliga punkter enligt föredragningslistan i stadgarna:1.         Stämmans öppnande2.         Val av stämmofunktionärer       a.  stämmoordförande       b.  stämmosekreterare       c.  protokolljusterare tillika rösträknare3.         Fastställande av röstlängd4.         …

Årsstämma 18 april 2023 Läs mer »

Internetport ny sponsor

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har ny webbplats från och med i dag. Vi använder världens största tekniska plattform, WordPress, vilket gör oss trygga. Fram till nu har vi haft Ohappas proprietära lösning, som också fungerat bra. Ohappa har generöst sponsrat Bygderådet med denna webbplats, vilket vi är mycket tacksamma för. Ohappa håller på att avveckla …

Internetport ny sponsor Läs mer »