Bygderådet söker ordförande!

Det var glest i bänkarna när Bygderådet höll sin årsstämma som hölls i Delsbo Folkets hus 14 april. Vid årsstämman avtackades Leif Björklund efter sina två år som ordförande för föreningen. Valberedningen hade inte fått fram någon ny ordförandekandidat, vilket vållade problem vid årsmötet. Leif Björklund ombads ställa upp som tf ordförande fram till 16 maj, …

Bygderådet söker ordförande! Läs mer »