BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Medlemsnyttan

Bygderådet i Hudiksvalls kommun bildades den 7 mars 2019, för att ge lokala föreningar en starkare röst för att utveckla Hudiksvalls kommun med fokus på landsbygden, den stora och viktiga del som ligger utanför staden. Bygderådet består av ett växande antal medlemsföreningar i form av byalag/byaråd, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, samlingslokalföreningar och andra lokala utvecklingsgrupper i kommunen.

Medlemmarna ger bred förankring och bättre förutsättningar att fånga upp frågor, som är aktuella i de olika bygderna.

Bygderådet har ingen ambition att ”ta över” det lokala arbetet. Tanken är att vi – genom att arbeta med de kommunövergripande utmaningarna för landsbygden i Hudiksvalls kommun – tillsammans blir starkare!

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.

Varför bli medlem i Bygderådet i Hudiksvalls kommun? Här är några goda skäl till att bli medlem i Bygderådet:
• Möjlighet att påverka landsbygdsfrågor av kommunövergripande karaktär genom Bygderådets nära samarbete och dialog med kommunen. Detta sker bland annat genom att vi träffar kommunledningen (kommunstyrelsens allmänna utskott) minst fyra gånger per år inom ramen för ett så kallat Bygdeforum. Vi träffar även andra offentliga instanser.

• Samla kunskap genom att arbeta i olika arbetsgrupper. Aktuella grupper är: bredband (både fast och mobil), skolstruktur, gröna näringar, kommunal landsbygdsstrategi, strandskydd och besöksnäring. Vi har tidigare haft särskilda grupper för bland annat kommunal översiktsplan.

• Hjälp i ärenden av teoretisk och formell karaktär, till exempel remissvar i direkt dialog eller genom tillgång till Bygderådets skrivningar att använda sig av i det lokala arbetet.

• Gratis distansmöten/videokonferenser för medlemsförening genom tillgång till Bygderådets konto för Zoom Meetings. Detta gäller i mån av ledig tid.

• Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, bland annat genom nätverksträffar som den årliga konferensen ”Mötesplats för framtiden”.

• Nyhetsbrev från styrelsen, där vi bland annat informerar om vilka landsbygdsfrågor som finns på vår och kommunens agenda samt del med oss av vår omvärldsbevakning vad gäller landsbygdsfrågor som kan påverka Hudiksvalls kommun.

Hör gärna av er om ni vill veta mer!
För ansökan om medlemskap, fyll i bifogad pdf!

ansökan_till_bygderådet_i_hudiksvalls_kommun.pdf
Download File

Sidan uppdaterad 17 maj 2023