BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Om Bygderådet

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.

För att verka sammanhållande har Bygderådets styrelse och övriga förtroendevalda bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad ledamot kommunens stads- och landsbygdsstrateg.

Läs mer om Bygderådets bakgrund, styrelse och andra förtroendevalda, stadgar och årsberättelser!

Sidan uppdaterad 20 februari 2024