BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Styrelse

Detta är styrelsen för Bygderådet i Hudiksvalls kommun. De fyra första personerna utgör styrelsens arbetsutskott. Alla personer är angivna med socken- eller stadstillhörighet. Efter styrelsen kommer valberedning och revisorer.

Inom parentes anger vi vilken förening, som personen har största förankring i. Men ledamöter och ersättare representerar hela kommunen – inte någon enskild förening – i Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Medlemmar i Bygderådet finns listade under Medlemmar i Bygderådet.

Ordförande:
Vakant: Tf till och med 16 maj: Leif Björklund, Delsbo (Företagarna Hudiksvall)
Vice ordförande:
Lena Berg Nilsson, Njutånger (Njutångers sockens hembygdsförening)
Kassör/ekonomiansvarig:
Jörgen Bengtson, Enånger (Långvinds byalag)
Medlemsansvarig:
Daniel Bertils, Hög (Högsgården bygdegårdsförening)

Sekreterare:
Lisa Holmberg, Norrbo (Norrbo byalag)

Övriga ledamöter:
Ulrika Christiansson, Hudiksvall (Hudiksvalls stads hembygdsförening)
Jan-Åke Malmqvist, Forsa (Utveckling Forsabygden)
Mats Svensson, Delsbo (Dellenbygdens framtid ek för)
Ida Danielsson, Idenor
Bengt Åke Nilsson, Hälsingtuna (LRF:s kommungrupp Hudiksvall)
Janne Skoglund, Rogsta (Lingarö intresseförening)
Kjell Svensson, Delsbo (Delsbo byaråd)

Ständigt adjungerad:
Stefan Barenfeld, Iggesund, stads- och landsbydsstrateg Hudiksvalls kommun

Ersättare:
Anders Hall, Njutånger (Mössöns byalag)
Bengt Lilja, Hudiksvall (Rogsta sockens intresseförening)

Valberedning: 
Peter Weider, Rogsta (Arnöns bygdegårdsförening), sammankallande
Agneta Bengtson, Enånger (Långvinds byalag)

Revisor och revisorsersättare:
Pärlennart Larsson, Hudiksvall
Petra Gahm, Bjuråker

Här bor våra styrelseledamöter, revisorer och valberedning, som alltså täcker kommunens olika delar väl. 

Sidan uppdaterad 15 april 2024