BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bygderådet i Hudiksvalls kommun

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun. För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad ledamot kommunens stads- och landsbygdsstrateg.

Nyheter

Bygderådet söker ordförande!

Det var glest i bänkarna när Bygderådet höll sin årsstämma som hölls i Delsbo Folkets hus 14 april. Vid årsstämman avtackades Leif Björklund efter sina två

Read More »

”Hållbarhet” på nätverksträff

Bygderådets årliga nätverksträff – i år den 23 mars 2024 på Högsgården bygdegårdsförening – samlade cirka 30 intresserade. Fokus var hållbarhet i vid bemärkelse. Högsgården

Read More »

Äldreomsorg i fokus

Bygderådet hade styrelsemöte på Högsgården bygdegårdsförening 19 mars med många punkter på agendan. Medlemsansvarig Daniel Bertils (070-600 80 94) har skickat mejl om mötet och

Read More »

Årsstämma 14 april 2024

Ordinare årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun blir – som medlemmarna har fått information om tidigare – söndag 14 april 2024 klockan 18 på Folkets

Read More »

Rösta om servicepunkter

Hudiksvalls kommun har fem dagligvarubutiker i glesbygd, som också är servicepunkter. Fram till 15 mars 2024 genomför Hudiksvalls kommun – tillsammans med tre andra kommuner

Read More »

Viktiga möten 2024

Bygderådet i Hudiksvalls kommun vill gärna komma och berätta om verksamheten för intresserade föreningar. Samtidigt vill vi passa på att informera om vinterns och vårens

Read More »

Leader Hälsingebygden ger stöd

Vad finns det för möjligheter för föreningar och företag i Hudiksvalls kommun att få ekonomiskt stöd för landsbygdsutveckling?Många! I går gav Leader Utveckling Hälsingebygden svar

Read More »

Fokus Friggesund och Bjuråker

Senaste sammanträdet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun var i Friggesund. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 17 oktober 2023. Bygderådet

Read More »

BID-framgång i olika delar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har regelbundet sammanträden. Vi kommer i korthet att berätta vad som händer på dessa mötena. Här kommer en kort rapport, signerad

Read More »

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara

Read More »

Bilder från oss i Bygderådet

Kontakt
Leif Björklund (ordförande), mobil 070-643 60 44, e-post leif.delsbo@telia.com