BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

”Hållbarhet” på nätverksträff

Bygderådets årliga nätverksträff – i år den 23 mars 2024 på Högsgården bygdegårdsförening – samlade cirka 30 intresserade. Fokus var hållbarhet i vid bemärkelse. Högsgården slog upp portarna till en inspirerande dag, där grupparbete och dess resultat var en viktig del.

Mötet var en heldagskonferens för Bygderådet i Hudiksvalls kommuns medlemmar och andra intresserade, dock något kortare än förra gångens heldag. Studieförbundet vuxenskolan vara medarrangör.

Bra och intressant dag
Det blev en bra och intressant dag med deltagare från byalag, bygdegårdsföreningar, andra föreningar och Omställning Hudiksvall plus Bygderådets styrelse.

– Det var flera från föreningar än tidigare, säger Bygderådets vice ordförande Lena Berg Nilsson till webbplatsen.

Vi fick lyssna på Långheds bygdeförenings arbete i Ovanåkers kommun med sin bygdegård. Den är ett nav för olika projekt, för att stärka samhörighet, gemenskap och framåtanda i bygden. Sammantaget var Långhed mycket inspirerande!

Omställning Hudiksvall berättade om sitt arbete och visioner för långsiktig hållbarhet.

Hudiksvalls kommunala landsbygdsstrateg Stefan Barenfelt beskrev den landsbygdsstrategi som han arbetar efter.

Viktigt grupparbete
En viktig del av mötet var grupparbete på temat ”Hållbarhet”. Två förkortningar får här sin förklaring: ”BID” syftar på Business Improvment District, en samverkansmodell, vanligen mellan fastighetsägare och företag, som pågår på flera orter i Hudiksvalls kommun. ”Leader” är en fransk förkortning för ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”, där olika Leader-grupper är organiserade geografiskt inom Europeiska unionen (EU), varav en är Leader Utveckling Hälsingebygden.

Här kommer frågor och svar/inspel från deltagarna.

Fråga 1: Vad tar du med dig hem till din förening/bygd/ort efter dagen?
• Konkreta tips på aktiviteter och inspiration (Långhed bra exempel)
• BID Delsbo som växer ut från torget och “tvingar” folk och föreningsliv plus näringsliv att samarbeta
• Mycket inspiration till att vilja engagera sig i föreningslivet/projekt på egen ort
• Decentraliseringsbehov saknas ibland BID-projekten
• Hur vi behöver tänka oss en annan framtid än nuvarande som attraktiv och hur det bara blir hållbart om alla delar inom hållbarhetstreenigheten verkar
• Många ställen att söka pengar finns
• Långsiktig hållbarhet
• Häng på EPA-kulturen
• Skrotinsamling dubbelt bra
• QR-koders användbarhet
• Bilderbok för verksamhet/projekt
• Textilverkstad
• Jobba mot social isolering för gemenskap
• Vikten av att jobba med det man brinner för
• Bra med tydliga ansvarsområden inom föreningen
• Åker hem härifrån med syre.

Fråga 2: Finns det frågor i din förening som du ser skulle ha ett värde av att lyftas i Bygdeforum via Bygderådet?
• Kan cost-benefit-analys av centraliseringsprocesser som är ett defakto inkludera socioekonomiska (och ekologiska) effekter på kort, medellång och lång sikt?
• Strategi och plan på hur stödja ideella krafter i civilsamhället
• Äldreboendefrågan
• Kommunens handlingsplan för social hållbarhet – tjänsteperson vill ha dialog med Bygderådets styrelse rörande denna
• Finansieringsmöjligheter för föreningar
• Civilberedskap – kommunicera ut exempelvis Trygghetspunkter.

Fråga 3: Finns det en gemensam utmaning vi kan samlas kring (och söka Leader-pengar för att lösa)?
• Behovet av närlivs och övrig samhällsservice
• Hur folkbildning kan öka engagemang och ge aktiva medlemmar och samhällsengagemang
• Föreningars problematik med att få aktiva medlemmar
• Ensamhet (alla åldrar)
• Krisberedskap
• Stärka upp Bygderådet för att sedan stötta medlemmarna, hur?

Sedan var det naturligtvis också fika och lunch, som gav många tillfällen till bra samtal och nätverkande.

Jörgen Bengtson
Foto: Högsgården bygdegårdsförening