BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Fokus Friggesund och Bjuråker

Senaste sammanträdet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun var i Friggesund. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 17 oktober 2023.

Bygderådet försöker så ofta som möjligt besöka olika delar av kommunen och då träffa medlemmar eller potentiella medlemmar. Den här gången träffade vi Veronica Fasth, ny ordförande för Bjuråkers gymnastik- och idrottsförening (GIF). Hon gav oss fin information om idrottsklubbens verksamhet och anläggningar. Vi resonerade också kring hur föreningslivet ser ut i Friggesund och Bjuråker. Veronica ser att Bjuråkers GIF:s roll framöver kan vara att utgöra grundstommen i bygden för föreningar och andra lokala grupper. Samarbete och samverkan står högt på hennes lista över hur man måste arbeta på mindre orter och i glesbygd för att få bra resultat och engagera ideella krafter.

På mötet lämnar Daniel Bertils över en broschyr om Bygderådets verksamhet till Veronica Fasth.

Här är några punkter om vad vi avhandlade på Bygderådets Friggesundsmöte:

• Hur finansierar man lokala projekt? Bygderådet, tillsammans med Utveckling Hälsingland, bjuder in till informationsmöte 28 november 2023 klockan 19 i Näsvikens bygdegård. Mötet handlar om hur man går till väga för att driva lokala projekt, som uppfyller kraven från Leader – EU:s lokala medel för landsbygdsutveckling.

• Rapport från Landsbygdskonferens i Kramfors 21–22 september 2023. Representanter från Bygderådet deltog. Mest intresse väckte frågan om ”livsstilsmigration”. Det handlar om att fördjupa kunskapen om vilka som flyttar till oss, och varför. Vilken kunskap har till exempel vi i Hudiksvalls kommun om inflyttarna? En viktig kunskap med tanke på visionen om 50 000 invånare 2050. Bygderådet kommer att diskutera frågan vidare och lyfta den med kommunledningen vid kommande möten.

• De fyra BID-projekten jobbar vidare. BID står för Business improvement district och omfattar i Hudiksvalls kommun arbete i Delsbo, Iggesund, Hudiksvalls stad och Näsviken. I Delsbo är arbetet med Torget i full gång med stort engagemang. I Iggesund jobbar flera grupper bland annat med scenen vid badhuset, gamla Fyrklövern vid stationen och Camp Igge. Hudik planerar arbetet med Vinterparken vid Möljen i vinter, utveckling av Kanalparken för att knyta ihop centrum med Möljen och några ytterligare projekt för att utveckla centrum. I Näsviken sinkas arbetet med BID-projektet av oklarheter kring de förfallna broarna runt Hamre strömmar.

• Norrbo har presenterat sin LUP, Lokal utvecklingsplan. Nu krävs nya tag för att arbeta vidare med de utvecklingsområden man hittat, men en plan finns i alla fall.

• Informationsmötet ”I med- och motvind” med Jenny Breslin. Hon redogör på möten hur man lokalt kan arbeta med frågor som rör vindkraft eller gruvbrytning. Mötet i Hudiksvall är planerat till slutet av januari 2024. Fokus är inte för eller emot, utan vilka vägar man kan ta för att påverka, få information och föra samtal kring frågor där åsikterna går isär.

Tipsa gärna andra föreningar om Bygderådet i Hudiksvalls kommun!

Nästa möte är 21 november i Hudiksvall. Tanken är att vi ska fortsätta turnera runt på ställen, där våra medlemmar har sin verksamhet. Tycker du att vi ska ha vårt möte i din gård eller bygd? Mejla Daniel Bertils, daniel.bertils@gmail.com, eller Lena Berg Nilsson, lena@landskapsarkeologerna.se.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *