BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BID-framgång i olika delar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har regelbundet sammanträden. Vi kommer i korthet att berätta vad som händer på dessa mötena. Här kommer en kort rapport, signerad Daniel Bertils, från styrelsemötet den 19 september 2023.

Bygderådet alternerar sina möten mellan olika platser, vanligen förlagda till lokala utvecklingsgruppers hemmaplan (nästa möte blir i Friggesund). Men den här gången var det förvaltningsbyggnaden ”Strömmingen” på Kattvikskajen, som var Bygderådets mötesplats. Här har Hudiksvalls kommun bland annat sin Tillväxtenhet, där stads- och landsbygdsstrategen Stefan Barenfeld arbetar-

Den planerade informationen från Jenny Breslin, om hur en bygd kan agera i samband med planer på vindkraft, skjuts upp. Sannolikt blir det ett offentligt möte. Mer information kommer. Breslins projekt ”I med och motvind” ska skapa ett underlag för lokala diskussioner och möjligheter kring vindkraft. Det handlar varken om för eller mot vindkraft. Projektet drivs genom Bygderådets moderorganisation Hela Sverige ska leva!

Första punkt på dagordningen blev istället en dialog med kommunstyrelsens ordförande, Mikael Löthstam, kring aktuella frågor som rör Bygderådet. Kommunen ska bland annat, i samarbete med lokala föreningar, göra en så kallad SWOT-analys – analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot – för områdena Friggesund och Norrbo. Han informerade också att kommunen planerar för ett nytt trygghetsboende i de södra delarna av kommunen.

BID är en ny förkortning att lägga på minnet. Den står för Business Improvement District och är en samverkan mellan fastighetsägare, föreningsliv och kommunen. För närvarande finns BID i Delsbo, Iggesund, Hudiksvall och Näsviken. De rullar på i olika hastighet. Projektet i Hudik tilldelades nyligen kvalitetsutmärkelse för sitt arbete hittills. I Delsbo har grävarbetena vid torget inletts; det lokala engagemanget är stort. I Iggesund har det klarnat vilka områden projektet ska omfatta. I Näsviken har arbetet tvingats pausas, till dess frågorna kring ett antal slitna och farliga broar retts ut. 

En annan ny förkortning för många är LUP, som står för lokal utvecklingsplan. LUP för Norrbo är i det närmaste klar. Sex prioriterade områden har Norrboborna plockat fram. Arbetsgrupper har tagit sig an några av punkterna, bland annat frågor om mötesplatser och fler bostäder.

Bygderådets halvdagskonferens ”Mötesplats för framtiden”, som planerades till oktober 2023, har flyttats fram. Den krockar med ett arrangemang i Hudik som Länsbygderådet X-ing ska ha. Konferensen ”Mötesplats för framtiden” sker i stället under vinter/vår 2024. Mer information kommer.

Frågan om extra pengar till vägföreningar för att reparera regnraserade vägar diskuterades. En del statliga pengar har kommit, men de täcker inte kostnaderna. Bygderådet funderar på hur det ska kunna driva den frågan vidare, eventuellt i samarbete med andra bygderåd eller aktörer. Kom gärna med inspel i frågan!

Jörgen Bengtson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *