BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.” Parterna ska samarbeta om fem punkter.

Syftet med avtalet är att de lokala byalag och andra utvecklingsgrupper, som är medlemmar i Bygderådet, tillsammans med kommunen ”vill hitta tydligare och mer effektiva former för dialog och samverkan i syfte att förbättra den demokratiska samhällsplaneringen”. 

Avtalet nämner specifikt fem samarbetsområden, där Bygderådet har en roll:

• Bygderådet ska vara en sammanhållande samarbetspartner i landsbygdsfrågor. ”Bygderådet  ska vara en aktiv brygga som underlättar tvåvägskontakt mellan landsbygdens organisationer och kommunen eller andra offentliga aktörer”, säger avtalet.

• Bygderådet ska samordna övergripande, principiellt viktiga frågor för samhällen/byar i Hudiksvalls kommun. Avtalet säger specifikt att Bygderådet ”agerar i frågor av landsbygdsövergripande karaktär” och ska inte företräda ”en enskild intressegrupp och agerar inte i dess tjänst”.

• Bygderådet ska varje år, tillsammans med kommunen, arrangera forumet Mötesplats för framtiden. Det är ”ett mötesforum för lokala utvecklingsgrupper, kommersiella aktörer och kommunen i syfte att ge lokala utvecklingsgrupper och företag inspiration till samverkan över by- och bygdegränser”. Forumet ska inkludera staden och se till att nationella kontakter ”leder till nationell samverkan i olika former”.

• Bygderådet ska ”samarbeta nära med framför allt kommunen i planerings- och utvecklingsfrågor”. Syftet är en ”samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och samhällena/byarnas idéer och engagemang”. Medlet är ett formellt samråd, Bygdeforum, mellan kommunen och Bygderådet med minst fyra till sex möten per år.

• Bygderådet ska ”ha en styrelse med bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad, kommunens stads- och landsbygdsutvecklare.”

Partnerskapet är inte ett sätt för kommunen att lägga över ansvaret på  Bygderådet, ”utan en möjlighet att ta tillvara Bygderådets kompetens inom området.”

Avtalet omfattar ett bidrag på 50 000 kronor 2023. Tanken är att förlänga avtalet med ett år i taget, vilket skedde med beslutet i kommunstyrelsen i juni 2023 – avtalet började gälla 2022.

Avtalet förutsätter att Bygderådet delger kommunen årsberättelse, verksamhetsplan och budget.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 21 juni 2023

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *