BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Årsstämma med omval

Bygderådet i Hudiksvalls kommun höll sin årsstämma den 18 april 2023, för första gången i Näsvikens bygdegård (bilden). Stämman gick snabbt av stapeln, med omval på alla som ställde upp till omval, efter några avgångar före och på stämman.

De som inte kunde eller ville vara närvarande fysiskt, kunde delta digitalt i stämman, vilket också några gjorde.

En central fråga utanför föredragningslistan var kommunens planer för förskolan, där kommunen vill lägga ner Dellens förskola i Norrbo. Bygderådet har ett samverkansavtal med Hudiksvalls kommun, där Bygderådets arbetsutskott möter kommunledningen i ett så kallat Bygdeforum fyra till sex gånger per år. Där hanterar parterna aktuella frågor med fokus på landsbygden och landsbygdsutveckling.

Frågan om Dellens förskola har inte varit uppe till behandling. Parterna har ett samverkansavtal för att se till att landsbygdens intressen och frågor fångas upp löpande i kommunala beslut. Bygderådet anser att kommunen inte hade följt den antagna landsbygdstrategin. Tillsammans med lokala protester i Norrbo, ledde det till att besluten kring den planerade nedläggningen av förskolan i Norrbo nu skjuts fram.

Bengt Friberg, till helt nyligen kommundirektör, ledde förhandlingarna på årsstämman.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, som varit synnerligen intensivt.

Hur blev då den nya styrelsen och vilka poster fick andra stämmovalda personer? Alla individer nedan är angivna med socken- eller stadstillhörighet. Inom parentes anger vi vilken förening, som personen har största förankring i; ledamöter och ersättare representerar dock hela kommunen och inte någon enskild förening i Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

Leif Björklund, Delsbo, som representerar Företagarna Hudiksvall, fick förnyat förtroende som ordförande. Vid sin sida har han fortsatt Lena Berg Nilsson, Njutånger (Njutångers sockens hembygdsförening) som vice ordförande.

Föreningens arbetsutskott består också av omvalda kassören Jörgen Bengtson, Enånger (Långvinds byalag), och nyvalda medlemsansvarige Daniel Bertils, Hög (Högsgårdens bygdegårdsförening).

Lisa Holmberg, Norrbo (Norrbo byalag), fortsätter som sekreterare.

Övriga ledamöter i styrelsen är Ulrika Christiansson, Hudiksvall (Hudiksvalls stads hembygdsförening), Jan-Åke Malmqvist, Forsa (Utveckling Forsabygden), Mats Svensson, Delsbo (Dellenbygdens framtid ek för), Ida Danielsson, Idenor, Bengt Åke Nilsson, Hälsingtuna (LRF:s kommungrupp Hudiksvall), och Janne Skoglund, Rogsta (Lingarö intresseförening).

Styrelsen har fyra ersättare, samtliga omvalda: Kjell Svensson, Delsbo (Delsbo byaråd), Anders Hall, Njutånger (Mössöns byalag), Bengt Lilja, Rogsta (Rogsta sockens intresseförening), och Karl-Gunnar Karlsson, Enånger (Nianfors naturligtvis).

Hudiksvalls kommunala stads- och landsbydsstrateg, Stefan Barenfeld, är ständigt adjungerad till styrelsen.

För ett år sedan gick det inte att få ihop någon valberedning. På årets stämma gick det desto bättre: Peter Weider, Rogsta (Arnöns bygdegårdsförening), och Agneta Bengtson, Enånger (Långvinds byalag), blev valda till valberedning.

Revisor och revisorsersättare fick förnyat förtroende: Pärlennart Larsson, Hudiksvall, och Petra Gahm, Bjuråker.

I samband med årsstämman passade teaterarbetsgruppen i Näsviken på att presentera planerna för ett teaterprojekt kring Näsvikens industrihistoria. Teateruppsättningen är en del av BID-projektet i Näsviken, där BID står för Business Improvement District. Det är en arbetsmodell för lokal utveckling, där fastighetsägare och andra lokala krafter agerar gemensamt. Flera BID-projekt pågår i Hudiksvalls kommun.

Olle Persson ställde inte upp till omval, eftersom han vill fokusera på det omfattande arbete han gör i länsbygderådet, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, där han är en av två ordförande.

Peter Weider, Rogsta, lämnade styrelsen strax före stämman, eftersom han efter kommunvalet 2022 fått ledande positioner inom sitt parti, som kunde krocka med uppdrag i Bygderådet.

Under 2022 avgick Daniel Ekblom, Bjuråker (Svågadalens intresseförening), som flyttat till Stockholm.

Jörgen Bengtson
Foto: Näsvikens bygdegård

Sidan uppdaterad 25 april 2023