BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Uncategorized

Bygderådet–kommun samarbetar

Bygderådet i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls kommun har slutit ett formellt samarbetsavtal. I inledningen till avtalet konstaterar partnerna: ”Bygderådets vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.” Parterna ska samarbeta om fem punkter. Syftet med avtalet är att de lokala byalag och andra …

Bygderådet–kommun samarbetar Läs mer »

Årsstämma med omval

Bygderådet i Hudiksvalls kommun höll sin årsstämma den 18 april 2023, för första gången i Näsvikens bygdegård (bilden). Stämman gick snabbt av stapeln, med omval på alla som ställde upp till omval, efter några avgångar före och på stämman. De som inte kunde eller ville vara närvarande fysiskt, kunde delta digitalt i stämman, vilket också …

Årsstämma med omval Läs mer »

Årsstämma 18 april 2023

Välkommen på årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun tisdagen den 18 april 2023 klockan 18.30. Stämman blir fysisk, i Näsvikens bygdegård, men möjlighet till digitalt deltagande. Stämman kommer att avhandla sedvanliga punkter enligt föredragningslistan i stadgarna:1.         Stämmans öppnande2.         Val av stämmofunktionärer       a.  stämmoordförande       b.  stämmosekreterare       c.  protokolljusterare tillika rösträknare3.         Fastställande av röstlängd4.         …

Årsstämma 18 april 2023 Läs mer »

Internetport ny sponsor

Bygderådet i Hudiksvalls kommun har ny webbplats från och med i dag. Vi använder världens största tekniska plattform, WordPress, vilket gör oss trygga. Fram till nu har vi haft Ohappas proprietära lösning, som också fungerat bra. Ohappa har generöst sponsrat Bygderådet med denna webbplats, vilket vi är mycket tacksamma för. Ohappa håller på att avveckla …

Internetport ny sponsor Läs mer »